1. Najprije uklonite osnovnu ploču motora, a desni prednji kotač uklonite električnu pumpu rashladnog sredstva i elektronički termostat

2. Instalirajte novi elektronički termostat i električnu pumpu rashladne tekućine

3. Nakon što zamijenite elektronsku crpku za vodu, provjerite postoji li curenje vode na priključnici, a zatim počnite ispuštati zrak na sljedeći način:

(1) Spojite punjač za baterije

(2) Uključite kontakt

(3) Uključite grijač na maksimalnu temperaturu (omogućen je automatski klima uređaj) i grijač uključite u najniži stupanj prijenosa

(4) Pritisnite papučicu gasa do graničnog položaja 10s, ne stavljajte motor

(5) Proces ispuha aktiviran je pritiskom na papučicu gasa otprilike 12 MNI (u ovom trenutku pumpa rashladnog sredstva radi. I automatski se zatvori nakon otprilike 12mni)

(6) Zatim napunite spremnik rashladne tekućine antifrizom između maksimalnih i najmanjih oznaka

(7) Provjerite rashladni sustav na curenje vode

(8) Nakon što dijagnostičko računalo uđe u sustav DME i očisti kod kvara, testirajte cestu i promatrajte je li temperatura vode normalna i postoji li kôd kvara