BMW metoda zamjene električne vodene pumpe

BMW metoda zamjene električne vodene pumpe

1. Najprije uklonite osnovnu ploču motora i desni prednji kotač uklonite električnu pumpu rashladnog sredstva i elektronički termostat 2. Instalirajte novi elektronički termostat i električnu pumpu rashladnog sredstva 3. Nakon što zamijenite elektronsku pumpu za vodu, provjerite postoji li ...
Čitaj više
Što je pomoćna pumpa rashladne tekućine u motoru?

Što je pomoćna pumpa rashladne tekućine u motoru?

Prije nego što razgovaramo o pomoćnoj pumpi rashladnog sredstva, razumjet ćemo funkciju crpke rashladnog sredstva. Crpka rashladnog sredstva tlači rashladno sredstvo kako bi se osigurala njegova cirkulacija i protok u rashladnom sustavu. Općenito govoreći, omogućuje cirkulaciju vode ...
Čitaj više
Ispušna metoda BMW električne pumpe za vodu

Ispušna metoda BMW električne pumpe za vodu

Pri održavanju našeg automobila vlasnik bi trebao moći sam promijeniti antifriz, što nije baš komplicirano, pa će ga mnogi vlasnici sami promijeniti. Međutim, ako zrak u rashladnom sustavu ne može ...
Čitaj više
BMW-ova elektronska pumpa za vodu ima toliko prednosti i može uštedjeti gorivo

BMW-ova elektronska pumpa za vodu ima toliko prednosti i može uštedjeti gorivo

Svi znamo da automobil pripada motoru s unutarnjim izgaranjem, koji će stvarati toplinu kada radi. Vrlo važan dio sustava hlađenja automobila naziva se vodena pumpa. Svi znamo da je mehanička voda ...
Čitaj više